Styremøte og medlemsmøte 29. oktober 2019

Referat fra Rivertonklubbens styremøte 29.10.2019

Rivertonrommet, Litteraturhuset, Oslo

Tilstede:

Trude Teige (president)

Else Barratt-Due (kasserer)

Nils Nordberg (styremedlem)

Knut Nærum (sekretær)

Fravær: Knut Faldbakken (styremedlem)

 

Saksliste

  1. Økonomi
  2. Medlemmer
  3. Rivertonprisen 2020
  4. Fordeling av arbeidsoppgaver i styret
  5. Fest og moro i 2020?
  6. Eventuelt

 

  1. Klubben har kr 68.557 på konto. For å komme på nivå med tidligere, må vi stramme inn kontingentarbeidet. Mange har ikke betalt. EBD får brukerrett til konto. TT kontakter Tom Egeland om hvordan vi får oversikt over hvem som har betalt med Vipps. Styret går inn for vennlig purring. Dette forutsetter ajourført medlemsliste med korrekte e-postadresser.

 

  1. Klubben har per d.d. 136 medlemmer. Medlemslisten trenger å oppdateres mht nye medlemmer, de som er gått bort og evt utmeldelser.

 

  1.  Krimfestivalen i Oslo 2020 er lagt til 5.-7. mars. De nominerte (kortlista) til R-prisen vil presenteres da. Prisutdelingen finner sted samme dag som årsmøtet, 19. mars.

4. TT legger fram tanker om innhold for medlemsmøtene framover. Ta opp         bransjen og krimforfatternes vilkår. Gjester som utfordrer: forfatter mot kritiker? Vi spør medlemmene hva de ønsker av møtene. Kulturminister Skei Grande hadde meldt frafall som gjestetaler på medlemsmøtet 29.10., men vil komme senere.

 

5. En mulighet er å gjøre om medlemsmøtet etter årsmøtet i mars 2020 til en sosial samling. F eks med tapas i leid rom på Litteraturhuset. Klubben vil bidra med egenandel.

 

  1.  Klubbmedlem Fredrik Wandrup har blitt alvorlig syk. Klubben sender en hilsen.

 

Referat fra Rivertonklubbens medlemsmøte 29.10.2019

Rivertonrommet, Litteraturhuset, Oslo

Tilstede: 18 medlemmer

Trude Teige (president) ønsket de nye medlemmene Myriam H. Bjerkli og Trygve Allister Diesen velkommen. De ble hilset med applaus.

TT orienterte:

Kulturminister Skei Grande måtte melde avbud, men vil komme på et senere møte. (Hun hadde spurt hvor mange flere møter klubben har før jul [!])

Trygve Allister Diesen fortalte om å lage film av bøker, i form av intervju med TT. Han svarte også på spørsmål fra medlemmene.

Emner omtalt:

Hvordan han havnet i film/seriebransjen

Eierkonsentrasjon i bransjen, finansiering

Samarbeidet forfatter–regissør

Litterært forelegg vs originalmanus

De litterære agentenes rolle

Dramaturgiske vurderinger da Wistingbøker ble serie

 

Eystein Hanssen og Helle Stensbak fortalte om Forfatterforbundet, hvor langt det er kommet og om utfordringene med å etablere en ny forfatterorganisasjon.

Deretter spørsmål og svar.

Emner omtalt:

Hvordan og hvorfor Forfatterforbundet ble startet

Bibliotekvederlag: De som utløser vederlag, har rett til å fordele det

FF er blitt del av LO

Fem organisasjoner forhandler om den samme potten

Samarbeid og uenighet med andre forfatterorganisasjoner

Vilkår for stipend fra FF

Serieforfatternes vilkår

Forfatterbetingelser når strømming blir større del av litteraturomsetning

TT ba om forslag til gjester som kan snakke om krimforfatternes vilkår når bransjen er i kraftig endring.

TT varslet at marsmøtet kan ta en sosial vending.

Møtet hevet, avløst av sosialt samvær på Kafé Oslo.