OM RIVERTONKLUBBEN

Rivertonklubben er et kriminallitterært selskap som ble stiftet i 1972 for å fremme den gode norske kriminallitteratur. Klubben har pr 2016 rundt 150 medlemmer – i all hovedsak norske krimforfattere, men også redaktører, dramaturger og bokanmeldere som jobber med krim.

Klubbens navn er hentet fra forfatteren Sven Elvestads psevdonym Stein Riverton.

Bak opprettelsen i 1972 sto Bjørn Carling, André Bjerke, Sigurd B. Hennum, Gerd Nyquist, Tor Edvin Dahl og Nils Nordberg.

Siden 1973 har Rivertonklubben delt ut den kriminallitterære Rivertonprisen: Den gylne revolver.

Første vinner var Sigrun Krokvik, for beste norske krimroman utgitt i 1972, Bortreist på ubestemt tid.

Se prisvinnerne her.

De siste årene har klubben disponert sitt eget rom i Litteraturhuset i Oslo – det såkalte Rivertonrommet. Her finnes klubbens samling av kriminallitteratur, den såkalte Rivertonsamlingen, og en påbegynt samling som skal omfatte all norsk kriminallitteratur. Rommet kan også disponeres til Rivertonklubbens styre- og medlemsmøter.

Sven Elvestad alias Stein Riverton. Foto: Wikipedia.
Sven Elvestad alias Stein Riverton. Foto: Wikipedia.
Jernvognen
Jernvognen, utgitt på Aschehoug forlag i 1909. Foto: Wikipedia.

Rivertonklubbens presidenter:

Gerd Nyquist              (1972–1977)

Nils Nordberg            (1977–1983)

Sigurd B. Hennum    (1983–1985)

Nils Nordberg            (1985–2001)

Anne Holt                   (2001–2003)

Jon Michelet              (2003–2009)

Hans H. Skei              (2009–2015)

Tom Egeland              (2015–2019)

Trude Teige               (2019-)

 

Rivertonklubbens styre 2019-:

Trude Teige (president)

Knut Nærum (sekretær)

Else Barratt-Due (kasserer)

Nils Nordberg

Knut Faldbakken

 

Rivertonklubbens statutter

 

  • 1. Rivertonklubben arbeider til fremme av den gode kriminallitteratur i Norge.
  • 2. Personer som har faglig tilknytning til kriminallitteratur kan tilbys medlemskap i klubben. Styret fremmer forslag om nye medlemmer, og avgjørelsen om hvorvidt medlemskap skal tilbys, blir tatt ved allment flertall på årsmøtet. Medlemskap kan opphøre ved utmelding, ved at kontingent ikke er betalt etter en rimelig frist, eller ved at årsmøtet av annen grunn vedtar å oppheve medlemskapet.
  • 3. Klubbens styre består av en president og fire styremedlemmer. Blant styremedlemmene fordeles vervet som sekretær og kasserer. Presidenten fungerer som styrets leder. Presidentperioden er to år, men kan automatisk forlenges inntil to ganger. Ytterligere forlengelse skjer ved valg. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Styret har ansvar for klubbens drift og har råderett over klubbens midler i samsvar med lovene og det årsmøtet bestemmer.
  • 4. Møter holdes minst en gang årlig.
  • 5. Kontingenten fastsettes av styret,
  • 6. Rivertonprisen – ”Den gylne revolver” – deles ut hvert år av Rivertonklubben, og skal gå til forfatteren av årets beste norske kriminallitterære arbeid.
  • 7. Prisvinneren kåres av en egen fagjury (Rivertonklubbens litterære råd) som utpekes av Rivertonklubbens styre. Juryen består av tre personer
  • 8. Styret kan utdele en ærespris til medlemmer som har gjort en særlig innsats for norsk kriminallitteratur.
  • 9. Styret kan utdele en ærespris til ikke-medlemmer som har gjort en særlig innsats for kriminallitteraturen i internasjonal sammenheng.
  • 10. Endring av lover kan vedtas med allment flertall på årsmøtet. Oppløsning av klubben kan vedtas på årsmøtet, såfremt 2/3 av medlemmene er fremmøtt eller representert ved fullmakt. Årsmøtet beslutter hva som skal skje med Rivertonklubbens midler ved oppløsning.

Vedtatt av årsmøtet i 2013.