Knut Faldbakken inn i juryen

Jurymedlem Marius Aronsen har måttet trekke seg på grunn av inhabilitet etter at han er ansatt som redaktør i Vigmostad & Bjørke. Nytt medlem i juryen for Rivertonprisen er Knut Faldbakken. Juryen ledes av litteraturprofessor Hans H. Skei, og består ellers av forfatter og  bokanmelder Elin Brend Bjørhei.