Årsmøte og medlemsmøte 4. april 2019

Til stede: 21 medlemmer, inkludert styremedlemmer

President Tom Egeland
– ønsket velkommen.
– hedret Unni Lindell, vinner av Rivertonprisen 2018, og Hans H. Skei, mottaker av Rivertonklubbens ærespris 2019.
– gjorde rede for
a) klubbens medvirkning under Krimfestivalen i Oslo i mars 2019
b) klubbens økonomi og utgifter 2018–2019
c) Rivertonprisjuryens sammensetning for 2019. Trude Teige går ut av juryen, Kurt Hanssen inn. Juryleder Hans H. Skei og Elin Brend Bjørhei fortsetter.

Innvoteringer
Tre nye medlemmer ble tatt opp ved akklamasjon: Jarle Steen Olsen, Myriam Bjerkli og Trygve Allister Diesen. Disse vil få en henvendelse fra klubben med tilbud om medlemskap.

Valg
Tom Egeland takker av som president. Trude Teige ble valgt til ny president, ved akklamasjon. Else Barratt-Due (kasserer), Knut Faldbakken (styremedlem), Nils Nordberg (styremedlem) og Knut Nærum (sekretær) fortsetter.
Hans H. Skei, tidligere president, takket Tom for innsatsen og overrakte blomster.

Medlemsmøte

Cato Schiøtz foredro om André Bjerke (medgrunnlegger av klubben, æresmedlem) og hans engasjement i Liland- og Torgersen-sakene.
Ifølge Schiøtz bidro Bjerkes innsats for Liland (frikjent 1995) til at gjenopptakelseskomminsjonen senere ble opprettet.
Torgersensaken vil kanskje gjenåpnes. Schiøtz har selv arbeidet for dette. Saken behandles for 8. gang i løpet av 2019.
Mer om Torgersen-saken fins på www.torgersensaken.no
Spørsmål og svar.

Thomas Enger snakket, i samtale med Tom Egeland, om samarbeidet med Jørn Lier Horst (som dessverre ikke kunne komme) om thrillerne Nullpunkt og Røykteppe, de to første av tre planlagte bøker.
Emner gjort rede for: Planlegging, opprinnelig tv-serie, å være hverandres førsteredaktør, respektive styrker, hvordan håndtere uenighet, tidsbruk.
Anbefalt: Manusprogrammet Scrivener.
Spørsmål og svar.

Etter medlemsmøtet: uformelt samvær på Kafé Oslo.