Fredrik Skagen er død

  Fredrik Skagen er død- Her er Nils Nordbergs minneord:  Fredrik Skagen gikk bort 20. juni, 80 år gammel, kriminalforfatteren m.m.m, det gode menneske som forente lun sindighet og humoristisk lynne med sterkt engasjement i politikk, samfunn og kultur, alltid på parti med den svake. Ja, hvis vi kan snakke om et gjennomgangstema i hans … Les mer

Knut Faldbakken inn i juryen

Jurymedlem Marius Aronsen har måttet trekke seg på grunn av inhabilitet etter at han er ansatt som redaktør i Vigmostad & Bjørke. Nytt medlem i juryen for Rivertonprisen er Knut Faldbakken. Juryen ledes av litteraturprofessor Hans H. Skei, og består ellers av forfatter og  bokanmelder Elin Brend Bjørhei.